Logo makleri
  

Funkcie softvéru MAKLÉRI

Popri evidencii klientov, poradcov a záznamov o poistkách, sme pri vývoji programu kládli dôraz na analýzy, sledovanie produkcie a tvorbu reportov zo systému. Našim cieľom bolo vytvoriť softvér, ktorý uľahčí každodennú prácu poistných a finančných sprostredkovateľov. Spolupráca s maklérskou spločnosťou nám umožnila lepšie naplniť tento cieľ.

Ukázka evidencie

Evidencia klientov, spoločností, zmlúv, správa poistiek a iné

 • Evidencia klientov (osobné údaje, kontakty)
 • finančných inštitúcií (bánk, poisťovní)
 • návrhov a zmlúv (poistiek, hypoték a iné)
 • údajov vyplatených províziách, platieb z poisťovne

Sledujte stav poistky (návrh, zmluva, prepracovana zmluva, storno atď.)

Ukázka evidencie

Správa finančných produktov v prehľadnej forme

Ako udržať poriadok v širokej škále finančných produktov?

 • Portfólio Vašich produktov si zadeľte do produktových typov.
 • Produktové typy a jednotlivé produkty sa Vám zobrazia v prehľadnej stromovej štruktúry.
 • Priraďte si k produktovým typov vlastné provízne schémy.
 • Strom produktov ocenia hlavne spoločnosti pracujúce v Multilevel marketing štruktúre.
Ukázka evidencie

Pripájanie dokumentov

Priamo do systému vložíte potrebné dokumenty (vami vytvorené prípadne oskenované). Môžete napríklad priložiť poistný formulár k poistke a evidovať zmluvy uzatvorené s poradcami. Zaujímavou funkciou je správa formulárov z poisťovne, vďaka ktorej vidíte, aké formuláre alebo dokumenty ste odovzdali konkrétnym poradcov.

Ukázka evidencie

Rýchle spracovanie provízií a sledovanie meškajúcich platieb

Zabudovaný automatický systém spracovania provízií Vám podstatne ušetrí čas každý mesiac pri prerozdeľovaní provízií. Provízie môžete zadávať i ručne. Ak chcete mať pod kontrolou všetky platby od partnerov (poisťovne, banky) stačí ak si nastavíte sledovanie meškajúcich platieb.Ukážka importu provízií

Výkaz o sprostredkovaní poistenia pre NBS a ďalšie reporty

Výkaz o sprostredkovaní poistenia pre NBS jediným kliknutím myši. Zostavte si vlastné reporty a uložte si ich nastavenia pre ďalšie použitie.

Tvorba reportov

Tvorba rôznych reportov a zostáv pre tlač, napríklad: tlač výplatných pások, tlač provízií, vytlačenie hromadného príkazu na úhradu, výkaz pre Národnú banku Slovenska

Manažment práv

Sami vytvoríte používateľské kontá pre svojich predajcov. Určíte práva jednotlivým skupinám používateľov, nastavíte, ku ktorým informáciám majú prístup, prípadne obmedzíte možnosť editovania.

Spracovanie výplat

Umožňuje spracovať výplaty podľa vopred dohodnutej schémy, vyplatiť mimoriadnu výplatu, prípadne zadať debet.

Sledovanie času, pripomienky, história

Systém Vás upozorní na zmeškané platby. Viete si prezrieť celú históriu poistky, odsledujete životný cyklus poistky. Zaznamenáte si udalosti k poistke.

Vyhľadávanie a filtrovanie informácií

Vyhľadáte akúkoľvek informáciu, ktorú ste do systému vložili. V celom systéme je možné informácie ľubovoľne filtrovať:

 • prehľad všetkých poistiek klienta
 • zmluvy, ktoré uzatvoril konkrétny poradca
 • produkty vybranej poisťovne
 • portfólio produktov rozdelené do typov pre prípravu porovnaní
 • poistky uzatvorené na jednotlivé produkty

Vytvoríte si analýzy podľa ľubovoľných kritérií:

 • analýza produkcie podľa obdobia
 • analýza produkcie podľa typov produktov
 • produkcia jednotlivých poradcov
 • produkcia poradcov za jednotlivé typy produktov
 • prehľad meškajúcich návrhov / zmlúv
 • prehľad účinných zmlúv
 • prehľad všetkých poistiek

Variabilné nastavenie províznych schém

V systéme si pohodlne nastavíte províznu schému. Jednu schému môžete priradiť viacerým produktom. Schémy je možné nastaviť percentuálne alebo podľa bodov.


Pozrite si novinky vo verzii MAKLÉRI 2.0

Názory klientov

Softvér je prehľadný, funkčný a flexibilný. Rozumná voľba ak hľadáte najlepšiu cenu za výbornu kvalitu a servis. Najlepšia kúpa na trhu!

 Edmund Krištof (Starinsurance)

Vynikajúca pomôcka pri našej práci, prehľadné, mobilné, rýchlo dostupné informácie. Komunikácia, rady a pomoc pri riešení problémov pri práci so systémom je vynikajúca, rýchla. Cenovo aj pre malú spoločnosť dostupný.

Bc. Martina Švecová (STOP RISK s.r.o.)

Blog.profimakler

5 dôvodov prečo by mali makléri blogovať
Blog.profimakler je odborný blog pre finančných sprostredkovateľov, maklérske spoločnosti, realitných maklérov a obchodných predajcov. Prečítajte si prečo by ste mali začať blogovať ak pracujete vo sfére finančného poradenstva.

Trading na maximum – recenzia knihy Bretta Stennbargera
Z výskumov o tradingu vyplýva, že prinajmenšom 80 percent obchodníkov príde o celý svoj kapitál. Aký je najväčší rozdiel medzi týmito skupinami v ceste za úspechom?

E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov I.časť
Jednou z najľahších ciest ako udržať kontakt s klientom v "informačnom veku" je vytvorenie úspešnej e-mailovej marketingovej kampane.....Porovnanie cien a uzatvorenie poistenia online

Starinsurance - Investičné zlato

Evidens

Priestor pre reklamu (kontaktujte nás).MCR, s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava  |  Tel.: 02/44 87 30 64  |  Fax: 02/44 87 30 65     |  E-mail:

facebook  facebook.com/Profimakler  |  blog.profimakler.sk Blog.profimakler   |     


Posledná aktualizácia: 07. 12. 2011